Friday, 7 May 2021

Yulong Stud ในออสเตรเลียประกาศค่าธรรมเนียม 2021

ลัคกี้เวก้าผู้แข่งขันที่ยอดเยี่ยมที่นิวมาร์เก็ต 1 พฤษภาคมที่พ่ายแพ้เพียงแค่หัวสั้นและคอเป็นที่สามในสองพันกินี (G1) จะเข้าร่วมบัญชีรายชื่อ Yulong Stud ในปลายปีนี้โดยมีค่าธรรมเนียม 22,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา