Sunday, 13 June 2021

Hoyt ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการการแข่งรถที่ Oaklawn Park

เจนนิเฟอร์ฮอยต์ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสื่อสัมพันธ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการการแข่งรถที่โอ๊คลอว์นพาร์ค

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา