Saturday, 17 April 2021

Drumette ได้รับการยกย่องให้เป็น Broodmare of the Year

เจ้าของและผู้เพาะพันธุ์พันธุ์แท้ในรัฐเคนตักกี้ 7 เมษายนประกาศผู้ชนะที่ได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐเคนตักกี้ปี 2020 ผู้ได้รับรางวัลบุญและผู้นำกองทุนพัฒนาพันธุ์แท้ของรัฐเคนตักกี้

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา