Friday, 7 May 2021

Copeland เข้าร่วมทีมผู้บริหาร Woodbine Entertainment

Woodbine Entertainment ประกาศในวันนี้ว่าได้แต่งตั้ง Michael Copeland ผู้บริหารด้านกีฬามากประสบการณ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์เนื่องจากองค์กรมองเห็นโอกาสในการเติบโต

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา