Saturday, 25 September 2021

หวนคิดถึงความตื่นเต้นของหนังสือเล่มที่ 1 ของ Keeneland กันยายน – วิดีโอ –

สิบเอ็ดปีขายในราคา 1 ล้านเหรียญหรือมากกว่า 13-14 กันยายนที่ Keeneland September Yearling Sale ในเล็กซิงตัน หวนคิดถึงความตื่นเต้นของเล่ม 1 และฟังสิ่งที่คนรู้จักพูดถึงแผนการซื้อและสถานะของตลาด

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา