Friday, 7 May 2021

พันธบัตรลึกของญี่ปุ่นเพื่อเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อ Arc Tilt

Deep Bond ของ Koji Maeda จะเดินทางไปฝรั่งเศสในฤดูใบไม้ร่วงนี้เพื่อเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นในการแข่งขัน Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (G1) ที่ 3 ตุลาคมที่ ParisLongchamp ประเทศฝรั่งเศสรายงานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา