Sunday, 13 June 2021

ครม.ผ่านพรบ.ความปลอดภัยการขนส่งม้า Safety

สถาบันสวัสดิภาพสัตว์ยกย่องสมาชิกของคณะกรรมการการขนส่งบ้านและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผ่านพระราชบัญญัติความปลอดภัยในการขนส่งม้า 10 มิถุนายนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการขนส่งพื้นผิว

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา