Monday, 30 November 2020

กฎ KY Riding-Crop ได้รับการแก้ไขเพื่อเน้นช่วงล่าง

คณะกรรมการกฎของคณะกรรมการกำกับการแข่งม้าของรัฐเคนตักกี้ได้มีมติผ่านการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่จะแก้ไขกฎระเบียบการขี่ม้าที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนเพื่อเน้นการระงับสำหรับจ็อกกี้ที่กระทำผิดมากกว่าการลงโทษทางการเงิน

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet